top of page

AKADEMİK YAYINLAR

Bilimsel dergilerde yayınlanan makalelerim ve ölçek çalışmalarımla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

MAKALELER

 

ULUSLARARASI ATIF İNDEKSLERİNE GİREN YAYINLAR

Akin-Sari, B., Inozu, M., Haciomeroglu, A. B., Trak, E., Tufan, D., & Doron, G. (2022). The daily use of a training using a mobile app as a coping tool against COVID-19 distress: A crossover randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders, 311, 604-613. https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.05.118

 

Trak, E., & Inozu, M. (2022). Obsessive beliefs prospectively predict adherence to safety behaviours related to COVID‐19 through obsessive–compulsive symptoms and COVID‐19 distress: A serial multiple mediator analysis. International Journal of Psychology. https://doi.org/10.1002/ijop.12844

 

Inozu, M., Çelikcan, U., Trak, E., Üzümcü, E., & Nergiz, H. (2021). Assessment of virtual reality as an anxiety and disgust provoking tool: The use of VR exposure in individuals with high contamination fear. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 15(1). https://doi.org/10.5817/CP2021-1-7

 

Inozu, M., Bilger, I. B., & Trak, E. (2021). The role of disgust proneness and contamination-related thought-action fusion in mental contamination-related washing urges. Current Psychology, 1-9. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01401-7

 

Trak, E. & Inozu, M. (2019). Developmental and self-related vulnerability factors in relationship-centered obsessive compulsive disorder symptoms: A moderated mediation model. Journal of Obsessive-Compulsive Disorders, 21, 121-128. https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2019.03.004

 

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR

Trak, E., Üzümcü, E., Inözü, M., & Hacıömeroğlu, A. B. (2023). Development and Psychometric Evaluation of COVID-19 Distress Scale. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 40(1). https://doi.org/10.32600/huefd.949751

Trak, E. ve İnözü, M. (2017). Yeni bir obsesif-kompulsif semptom içeriği: Romantik İlişki Obsesyon ve Kompulsiyonları Ölçeği ile Partnere İlişkin Obsesif-Kompulsif Belirti Ölçeği’nin Türkçe formlarının psikometrik özellikleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 20(3), 171-185. https://doi.org/10.5505/kpd.2017.93063

BİLDİRİLER

 

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

Trak, E. & Çelikcan, U., & Inözü, M. (2019, July). Disgust sensitivity and contamination sensitivity in urge to wash after being exposed to contamination provoking virtual environment: A moderated mediation model. 9th World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies, Berlin, Germany.

 

Inözü, M., Çelikcan, U., Üzümcü, E, Nergiz, H., & Trak, E. (2019, July). Investigating the role of virtual reality as an anxiety and disgust provoking tool in contamination sensitivity (2019). 16th European Congress of Psychology, Moscow, Russia.

 

Trak, E. & Inözü, M. (2017, July). Partner-contingent self-worth as a mediator between anxious attachment and partner-focused obsessive-compulsive phenomena. The 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Netherland.

 

Trak, E. & Inözü, M. (2017, July). The mediating role of attachment insecurities between recalled parental care and relationship obsessive compulsive phenomena. The 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Netherland.

 

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN POSTERLER

Trak, E., & Inozu, M. (2018, September). Attachment anxiety as a mediator parental overprotection and obsessive beliefs in a Turkish sample. 48th Congress of European Association for Behavioral and Cognitive Therapies, Sofia, Bulgaria.

Trak, E., & Inozu, M. (2016, June). Initial reliability and validity data of Turkısh versions of the Relationship Obsessive Compulsive Inventory and Partner Related Obsessive Compulsive Symptom Inventory in a non-clinical sample. 8th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Melbourne, Australia.

ÖLÇEKLER

Araştırma grubumla birlikte geliştirdiğimiz ya da Türkçe'ye çeviri ve uyarlamasını yaptığımız ölçeklerle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

COVID-19 Psikolojik Zorlanma Ölçeği

Romantik İlişki Obsesyon ve Kompulsiyonları Ölçeği

Partnere İlişkin Obsesif-Kompulsif Belirti Ölçeği

Ölçeklerin Bilimsel Araştırmalarda Kullanımına İlişkin İzin Formu

ÇEVİRİLER

Steiner, J. (2022) Ruhsal İnzivalar (E. Trak, Çev.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları (Orijinal çalışma yayın tarihi: 1934)

https://bilgiyay.com/kitap/ruhsal_inzivalar/

bottom of page